Om Fortnite
Fortnite spilles på hold af forskellig størrelse. Man kan spille solo, to og to eller fire sammen. Til træning veksles der mellem forskellige holdstørrelser, men basisspillet er altid det samme. Til træning arbejdes der med både individuelle og holdorienterede færdigheder.